Български Червен Кръст – Бежанско-мигрантска служба

– участие в изпълнението на Програмата на МЗ за превенция на туберкуозата за целевата група на бежанците