Български Червен Кръст – Информационен център за интеграция на бежанци

– консултации за намиране на жилище под наем