Български Червен Кръст – Информационен център за интеграция на бежанци

покриване на такси за професионално обучение