Български Червен Кръст – Информационен център за интеграция на бежанци

– консултации относно права и процедура