Български Червен кръст Кръст – Информационен център за интеграция на бежанци

-консултации
-еднократна парична помощ за издаване на лична карта