Дирекция „Миграция“ на МВР

– удостоверение за пътуване зад граница
– удостоверение за пътуване зад граница