Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Хасково

Координира, подпомагат и обобщават дейността на дирекциите „Бюро по труда“

– регистрация

– консултации

– кариерно ориентиране

Обслужва области: Хасково, Кърджали, Стара Загора