Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София

Координира програмата за заетост и професионално обучение на бежанци, по която може да бъде предоставена субсидирана заетост за период до 12 месеца.

Обслужва области: София, Софийска област, Перник