Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София

Координира, подпомагат и обобщават дейността на дирекциите „Бюро по труда“

– регистрация

– консултации

– кариерно ориентиране

Обслужва области: София, Софийска област, Перник