Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград

Координира, подпомагат и обобщават дейността на дирекциите „Бюро по труда“

– регистрация

– консултации

– кариерно ориентиране

Обслужва области: Благоевград, Кюстендил