Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Пловдив

Координира програмата за заетост и професионално обучение на бежанци, по която може да бъде предоставена субсидирана заетост за период до 12 месеца.

Обслужва области: Пловдив, Пазарджик, Смолян