Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Русе

Координира програмата за заетост и професионално обучение на бежанци, по която може да бъде предоставена субсидирана заетост за период до 12 месеца.

Обслужва области: Русе, Разград, Силистра, Търговище