Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Русе

Координира, подпомагат и обобщават дейността на дирекциите „Бюро по труда“

– регистрация

– консултации

– кариерно ориентиране

Обслужва области: Русе, Разград, Силистра, Търговище