Държавна агенция за бежанците – Регистрационно приемателен център Овча купел

– фиансова помощ за жилищно настаняване или удължаване на престоя до 6 месеца след получаване на междунардона закрила