Каритас България

– организиране на интеркултурни събития
– разработване на информационни материали