Каритас София, Център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци „Св.Анна“

покриване на такси за професионално обучение