Каритас София, Център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци „Св.Анна“

– съдействие за регистрация при личен лекар
– психо-социална помощ