Каритас София, Център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци „Св.Анна“

– консултации за права, ред и изисквание за включване в образователната система
– допълнителна учебни занимания за децата записани в училище