Каритас София, Център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци „Св.Анна“

– социални консултации относно права и задължения
– консултации по въпроси свързани със здравето, психологическа помощ и социално подпомагане