Каритас София, Център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци „Св.Анна“

– допълнителни учебни занимания  по български език за децата записани в училище
– курс по български език