Мулти Култи Колектив

-медийни кампании за насъчване на многообразието