Областен съвет на БЧК – Варна

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта