Областен съвет на БЧК – Добрич

 –консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта