Областен съвет на БЧК – Кърджали

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта