Областен съвет на БЧК – Кюстендил

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта