Областен съвет на БЧК – Ловеч

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта