Областен съвет на БЧК – Монтана

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта