Областен съвет на БЧК – Плевен

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта