Областен съвет на БЧК – Русе

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта