Областен съвет на БЧК – Стара Загора

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта