Областен съвет на БЧК – Шумен

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта