Областен съвет на БЧК – Ямбол

-консултации

-еднократна парична помощ за издаване на лична карта