Областна дирекция на МВР – Враца

-карта на лице с бежански статут
-карта на лице с хуманитарен статут