ОД на МВР – Добрич

– издаване на свидетелство за управление на МПС