ОД на МВР – Кюстендил

-карта на лице с бежански статут
-карта на лице с хуманитарен статут