Областна дирекция на МВР – Монтана

-карта на лице с бежански статут
-карта на лице с хуманитарен статут