ОД на МВР – Пазарджик

– издаване на свидетелство за управление на МПС