Областна дирекция на МВР – Плевен

-карта на лице с бежански статут
-карта на лице с хуманитарен статут