Областна дирекция на МВР – Русе

-карта на лице с бежански статут
-карта на лице с хуманитарен статут