ОД на МВР – Ямбол

– издаване на свидетелство за управление на МПС