Регионална дирекция на АСП – Благоевград

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта