Регионална дирекция на АСП – Бургас

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта