Регионална дирекция на АСП – Велико Търново

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта