Регионална дирекция на АСП – Габрово

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта