Регионална дирекция на АСП – Добрич

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта