Регионална дирекция на АСП – Перник

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта