Регионална дирекция на АСП – Пловдив

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта