Регионална дирекция на АСП – Русе

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта