Регионална дирекция на АСП – Смолян

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта