Регионална дирекция на АСП – София град

– еднократна парична помощ за издаване на лична карта